O Tečaju

Registriraj se

Na soroban akademiji djeca od 5. do 12. godine pohađaju školu prema programu rada na japanskoj računaljci abacus soroban. Edukacija sorobana podijeljena je na osam stupnjeva, a svaki stupanj traje 16 tjedana (4 mjeseca). Cilj rada na računaljci je razvoj lijeve i desne polutke mozga i ostalih mentalnih sposobnosti koje nije moguće razviti klasičnim metodama učenja. Nakon što savladaju računanje na sorobanu, djeca počinju s mentalnom matematikom - anzanom.

 

 

Odaberite svoj abakus